Συρόμενη Πόρτα Τριών Όψεων

Uka 86/50/86/52h

Uka 86/50/86/52h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 8-15 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 520 / Π 500 / Β 860
Βάρος: 312 kgr
Uka 69/48/69/51h

Uka 69/48/69/51h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 6-12 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 510 / Π 480 / Β 690
Βάρος: 260 kgr
Uka 56/50/56/50h

Uka 56/50/56/50h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 5-12 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 500 / Π 500 / Β 560
Βάρος: 236 kgr
Uka 37/95/37/57h

Uka 37/95/37/57h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 9-17 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 570 / Π 950 / Β 370
Βάρος: 326 kgr
Uka 37/75/37/57h

Uka 37/75/37/57h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 8-14 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 570 / Π 750 / Β 370
Βάρος: 277 kgr
Uka 37/55/37/57h

Uka 37/55/37/57h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 6-12 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 570 / Π 550 / Β 370
Βάρος: 277 kgr
Uka 86/50/86/52h

Uka 86/50/86/52h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 8-15 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 520 / Π 500 / Β 860
Βάρος: 312 kgr
Uka 69/48/69/51h

Uka 69/48/69/51h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 6-12 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 510 / Π 480 / Β 690
Βάρος: 260 kgr
Uka 56/50/56/50h

Uka 56/50/56/50h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 5-12 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 500 / Π 500 / Β 560
Βάρος: 236 kgr
Uka 37/95/37/57h

Uka 37/95/37/57h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 9-17 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 570 / Π 950 / Β 370
Βάρος: 326 kgr
Uka 37/75/37/57h

Uka 37/75/37/57h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 8-14 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 570 / Π 750 / Β 370
Βάρος: 277 kgr
Uka 37/55/37/57h

Uka 37/55/37/57h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 6-12 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 570 / Π 550 / Β 370
Βάρος: 277 kgr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Newsletter

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Newsletter

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Newsletter

© All rights reserved. Designed by create-website.gr

×
×

Cart