Συρόμενη Επίπεδη Πόρτα

HAKA 67/51h

HAKA 67/51h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 6-16 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 510 / Π 670
Βάρος: 290 kgr
HAKA 89/45h

HAKA 89/45h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 8-16kW
Διαστάσεις Πόρτας: Π890xΥ450
Βάρος: 345 kgr
HAKA 89/72h

HAKA 89/72h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 9-18 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 720 / Π 890
Βάρος: 410 kgr
HAKA 78/57h

HAKA 78/57h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 6-16 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 570 / Π 780
Βάρος: 340 kgr
HAKA 60/50sh

HAKA 60/50sh

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 6-14 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 500 / Π 600
Βάρος: 240 kgr
HAKA 110/51h

HAKA 110/51h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 9-18 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 50 / Π 1100
Βάρος: 421 kgr
HAKA 150/51h

HAKA 150/51h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 10-20 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 50 / Π 1500
Βάρος: 536 kgr
HAKA 67/51h

HAKA 67/51h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 6-16 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 510 / Π 670
Βάρος: 290 kgr
HAKA 89/45h

HAKA 89/45h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 8-16kW
Διαστάσεις Πόρτας: Π890xΥ450
Βάρος: 345 kgr
HAKA 89/72h

HAKA 89/72h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 9-18 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 720 / Π 890
Βάρος: 410 kgr
HAKA 78/57h

HAKA 78/57h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 6-16 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 570 / Π 780
Βάρος: 340 kgr
HAKA 60/50sh

HAKA 60/50sh

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 6-14 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 500 / Π 600
Βάρος: 240 kgr
HAKA 110/51h

HAKA 110/51h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 9-18 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 50 / Π 1100
Βάρος: 421 kgr
HAKA 150/51h

HAKA 150/51h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 10-20 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 50 / Π 1500
Βάρος: 536 kgr
HAKA 67/51h

HAKA 67/51h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 6-16 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 510 / Π 670
Βάρος: 290 kgr
HAKA 89/45h

HAKA 89/45h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 8-16kW
Διαστάσεις Πόρτας: Π890xΥ450
Βάρος: 345 kgr
HAKA 89/72h

HAKA 89/72h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 9-18 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 720 / Π 890
Βάρος: 410 kgr
HAKA 78/57h

HAKA 78/57h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 6-16 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 570 / Π 780
Βάρος: 340 kgr
HAKA 60/50sh

HAKA 60/50sh

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 6-14 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 500 / Π 600
Βάρος: 240 kgr
HAKA 110/51h

HAKA 110/51h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 9-18 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 50 / Π 1100
Βάρος: 421 kgr
HAKA 150/51h

HAKA 150/51h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Καύσιμη Ύλη: Ξύλο / Μπρικέτα
Ποσοστό Καύσης: > 80 %
Θερμική Ισχύς: > 10-20 kW
Διαστάσεις Πόρτας: Y 50 / Π 1500
Βάρος: 536 kgr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Newsletter

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Newsletter

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Newsletter

© All rights reserved. Designed by create-website.gr

×
×

Cart